รายนามข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สภ.โพทะเล

 

พ.ต.ท.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง

สว.สภ.โพทะเล (หน.สภ.)

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.นรินทร์ เปตะพันธ์

พงส.(สบ.2) สภ.พรหมบุรี ช่วยราชการ สภ.โพทะเล

 

 

พ.ต.ท.วิษณุ ศรีสุธอ

พงส.(สบ 2) สภ.โพทะเล

 

 

ร.ต.อ.สุนทร รัตนวัชรากร

พงส.(สบ 1) สภ.โพทะเล

 

 

 

 

รอง สว. ว่าง