การฝึกอบรมโครงการสายตรวจชุมชน

ของ สภ.โพทะเล

ณ วัดราษฎร์บำรุง (หนองลี)

 

 

 

ฟังการบรรยายเรื่องกฎหมายทั่วไปกับ ร.ต.อ.สุนทร รัตนวัชรากร และ ด.ต.พิชิตร์ เจริญฉิม

 

อาสา ตชต.เข้าแถวรับเสื้อยืดสัญลักษณ์ ตชต.ใส่ระหว่างฝึกอบรม ฯ

 

พ.ต.ท.วิษณุ ศรีสุธอ ฝึกท่าบุคคลมือเปล่าให้กับ ตชต.

 

ด.ต.ธงชัย ฯ และ ส.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ฯ ฝึกการทำสัญญาณจราจร

 

ด.ต.สมศักดิ์ จี๋คีรี และ ส.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีไชย สาธิตการตรวจค้นบุคคลให้ ตชต.ดูู

 

ตชต.ฝึกท่าวันทยาหัต